AP Station

تجهیزات جانبی ایستگاه های سنجش و پایش کیفیت هوا شامل سیستم های کالیبراسیون، نمونه گیری، شلتر، مبلمان داخلی، سیستم های هواشناسی و ... می باشد.   


سیستم های کالیبراسیون

به همراه آنالایزرهای رفرنس HORIBA، کلیه ملزومات و تجهیزات لازم جهت کالیبراسیون این آنالایزرها قابل ارایه است. این تجهیرات شامل:

1. گازهای کالیبراسیون

2. سیستم های Permeation

3. رقیق کننده های گاز و کالیبراتورها

4. سیستم های ازن ساز  

و سایر ملزومات مورد نیاز می باشند. 

سایر ملزومات ایستگاه های پایش کیفیت هوا

سایر ملزومات ایستگاه های پایش کیفیت هوا از جمله کانکس و یا شلتر مناسب، مبلمان ایستگاه ها، UPS، استابلایزر، سیستم های نمونه گیری و ... قابل ارایه توسط این شرکت می باشد.

ساعت های کاری

ساعت های کاری شرکت
"در روزهای غیر تعطیل رسمی"

شنبه تا چهارشنبه: 8 صبح تا 5 بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه: تعطیل

آدرس ما

  • تهران

    خیابان فاطمی غربی - پلاک 220 واحد 206
    کدپستی: 1418653175 
    تلفن: 66903396 21 +98 
    فکس: 89775106 21 +98