آنالایزرهای پروسس

HORIBA: پارامترهای CO, CO2, NOx, SO2, O2, CH4, N2O, H2, H2S, Dust, Hg , NH3

 • آنالایزرهای سری VA-5000: پارامترهای CO, CO2, NOx, SO2, CH4, N2O, NH3, O2
 • آنالایزرهای سری ضد انفجاری 51: پارامترهای CO, CO2, CH4, H2, O2, etc
 • آنالایزر TX-100: پارامتر HCl
 • آنالایزر GA370: پارامترهای CO, CO2, N2O, CH4
 • آنالایزر NZ-5000:  پارامتر O2

BOREAL LASER: پارامترهای HF, H2S, NH3, CH4, CO2, CO, HCN, HCl, C2H2, C2H4

ساعت های کاری

ساعت های کاری شرکت
"در روزهای غیر تعطیل رسمی"

شنبه تا چهارشنبه: 8 صبح تا 5 بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه: تعطیل

آدرس ما

 • تهران

  خیابان فاطمی غربی - پلاک 299 طبقه5
  کدپستی: 1411853795
  تلفن: 66903396 21 +98 
  فکس: 66944206 21 +98